W naszej szkole

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie- to szkoła z tradycjami. Mamy swój sztandar, hymn i logo, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Nasza szkoła posiada tytuł „Szkoły z klasą”, uzyskała Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”, uczestniczy w kampanii „Szkoła bez przemocy”. Przeprowadzamy  zajęcia ze ścieżki międzyprzedmiotowej w ramach autorskiego programu „Bezpieczeństwo, ruch i zabawa to super sprawa”. W klasach I- III realizujemy program autorski innowacji pedagogicznej  „Stop! Dziecko na drodze”. Dzieci uczestniczą w ogólnopolskich programach edukacyjnych „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Ratujemy i uczymy ratować”. Wprowadziliśmy Regulamin Bezpiecznego Zachowania, zajęcia wzmacniające zachowania asertywne prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Poddębicach i trenerów Młodzieżowego Centrum Edukacji Europejskiej w Poddębicach. Mamy też autorski program „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” w klasach I – VI (nauka pomocy przedmedycznej w łatwy i przystępny sposób).

Na terenie szkoły prowadzone są często przez pracownika Poddębickiego Domu Kultury i Sportu zajęcia wokalne. Raz w miesiącu uczniowie uczestniczą w audycji muzycznej w ramach współpracy z firmą „Unisono -Audycje muzyczne”.

W szkole działają różnorodne organizacje: SU, PCK, LOP, SKO, Biuletyn Wewnątrzszkolny „Szkolny Kalejdoskop”. Są organizowane konkursy i zawody szkolne oraz zewnętrzne. Uczniowie nasi odnoszą wiele sukcesów w konkursach artystycznych oraz przedmiotowych na szczeblu gminnym, powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Na uwagę zasługuje: II m. Powiatowe Potyczki Matematyczne, III m.w międzynarodowym konkursie „Tadeusz Kościuszko nasz patron” na prezentację multimedialną, II i III m. w gminnym konkursie dla uczniów klas III „Mistrz matematyki”, I m. w powiatowym konkursie regionalnym „Zwyczaje ludowe w naszym regionie” -prezentacja multimedialna, I m. w kategorii najlepsza szkoła w powiecie w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Stań po zielonej stronie mocy”, I m. w rejonowym konkursie „Festiwal Gazetek Szkolnych”, II m. w powiatowym konkursie – Przegląd  Teatrzyków Szkolnych „Czarodziejski Kufer”, II m. w powiatowym Rajdzie Szlakiem Marii Konopnickiej, III m. w konkursie fotograficznym „ ŚmieciMy”, laureat ogólnopolskiej olimpiady  przedmiotowej z matematyki  „Olimpus”, III m. w Rajdzie Szlakiem Marii Konopnickiej, etap okręgowy konkursu literackiego „List do Ojca” – praca została zakwalifikowana do etapu ogólnopolskiego, liczne sukcesy w konkursach plastycznych i zawodach sportowych.

Nasi uczniowie co roku uczestniczą  w akcji „Sprzątanie świata” oraz  „Dzień Ziemi” (sadzimy drzewko). Systematyczne przeprowadzany jest egzamin na kartę rowerową w obecności policjanta w celu poprawienia bezpieczeństwa dojazdu do szkoły. Uczestniczyliśmy w zajęciach przenośnego planetarium pt. „Niebo w klasie”.

Dyrektor szkoły wspólnie z Radą Rodziców doposaża bibliotekę szkolną w lektury, słowniki i inne publikacje, dba o nowoczesne pomoce dydaktyczne umożliwiające uatrakcyjnianie zajęć lekcyjnych. Możemy się poszczycić wspaniale urządzoną pracownią językową, w której dzieci korzystają z pomocy audiowizualnych. Pracownia komputerowa również w miarę możliwości jest wciąż unowocześniana, dzięki czemu nasi uczniowie mają dostęp do najnowszych technologii.

Sukcesy naszej szkoły prezentujemy na łamach szkolnej strony internetowej, na Facebooku, w biuletynie jubileuszowym, w gazetce szkolnej, w gazetce regionalnej, na gazetce ściennej, podczas apeli szkolnych, spotkań z rodzicami.

Wielką chlubą naszej szkoły jest przyznawanie Stypendium Pokolenia JPII, nagrody Dyrektora Szkoły i Tytułu Najlepszego Absolwenta. Nasi uczniowie uzyskują coraz częściej Stypendium Burmistrza ( za r. szk. 2014/15- cztery osoby uzyskały tę nagrodę).

W ostatnich latach, dzięki staraniom p. Dyrektor Iwony Kaczmarek, zmienił się wygląd szkoły. W 2006 roku powstał kompleks boisk sportowych i plac zabaw dla dzieci. Obecnie mamy odnowione pomieszczenie kuchni oraz jadalni szkolnej. Dzięki pomocy rodziców w ubiegłym roku zostały pomalowane korytarze oraz wcześniej sala gimnastyczna.

Szkoła w Niemysłowie stara się być przyjazną uczniowi oraz promować naszą okolicę poprzez dobrą i rzetelną edukację. Jest to możliwe dzięki bardzo kreatywnej p. Dyrektor, wspaniałej Radzie Rodziców i dobrej współpracy całej Rady Pedagogicznej oraz wszystkich pracowników szkoły.