Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie

Funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie od 2001 roku pełni z wielkim zaangażowaniem mgr Iwona Kaczmarek. Jest nauczycielem  kształcenia zintegrowanego oraz wychowania przedszkolnego, całym sercem oddana pracy z dziećmi. Wspaniale współpracuje z rodzicami oraz Radą Pedagogiczną naszej szkoły.