Dzieje szkoły

  W okresie XIX i początkach XX wieku edukacja polskiej wsi wyglądała całkiem inaczej niż dziś. Nie było obowiązku szkolnego, dlatego też wiele dzieci nie chodziło do szkoły. Jeśli już któreś uczęszczały, to lekcje odbywały się w okresie mniejszego nasilenia robót w polu, a więc przeważnie zimą.

Dokumenty szkolne przykryte dużą warstwa kurzu prowadzone były dawniej niedbale. Najstarsze akta szkoły w Niemysłowie pochodziły z 1810 roku. Stąd też wzmianki w Księdze Wspomnień i Pamięci Mieszkańców Niezmysłowa o istnieniu szkoły już w 1810 roku Natomiast pierwsze zapiski w źródłach historycznych pochodzą z 1827 roku.

Wielu ciekawych informacji na temat naszej szkoły dowiadujemy się z kroniki napisanej przez ówczesnego nauczyciela tejże placówki – p. Michała Cezaka, a dotyczą lat 1913-1925.Obraz szkoły nie przedstawiał się wtedy zbyt malowniczo. Salę szkolną należało samemu przygotować do prowadzenia zajęć. Mimo pięciu małych okien była bardzo niska i ponura. Ławki niewygodne i długie na 7-8 dzieci. Jednak nauczyciel ten opisuje swój zachwyt pomocami,  jakie zastał w szkole. Były to: mapy wszystkich części świata, mapa Guberni Kaliskiej, liczydło, klocki do liczenia, 2 tablice, wzory do kaligrafii oraz dość bogata biblioteka szkolna. Do szkoły należało wtedy 8 mórg ziemi.

Po wielu trudach 15 stycznia 1914 r. p. Michał Cezak rozpoczął pierwsze lekcje. W marcu ksiądzStanisław Ławiński przeprowadził już zajęcia religii. Ochronkę prowadziła pani Janina Dolecka, potem Pluta, a następnie Apolonia Tomalka. Przy ochronce prowadzono bibliotekę. Niedługo jednak nastała wojna światowa. Dzieci zamiast do szkoły chodziły do kościoła modlić się za rodzinę carską. Kiedy w Niemysłowie zjawił się nowy okupant Niemcy – nie kwestionowano prowadzenia nauki.

W 1915 roku zorganizowano w szkole w Niemysłowie bezpłatny kurs dla analfabetów. Na teren pobliskiej Księżej Wólki przybył nauczyciel, kolega pana Cezaka, który miał uzdolnienia aktorskie. Organizował liczne przedstawienia, uczył tańca, także niemysłowskie dzieci.

Do ważniejszych wydarzeń z życia szkoły, które zostały odnotowane w kronice Pana Michała Cezaka należą:

  • 1 czerwca 1919 r. zorganizowano w szkole w porozumieniu z Państwowym Instytutem Meteorologicznym w Warszawie stację meteorologiczną IV rzędu. Zainstalowano w niej dwa deszczomierze i dwie szklane rurki. Badano wyniki , a zapiski wysyłano do Instytutu w Warszawie.
  • 20 maja 1920 roku z inicjatywy ks. St. Łacińskiego zorganizowano w szkole w Niemysłowie Związek Chrześcijański Dzieci Szkół Gminy Niemysłów na zakończenie roku szkolnego  w 1923 wystawiono szkolne przedstawienie Pt. „Ja niczego się nie boję”,    a w 1924 grano bajkę „Kopciuszek”
  • wiosna 1924 roku -dzieci zasadziły na cmentarzu grzebalnym 502 drzewka ( brzozy, sosny, bzy, kasztany) w akcji tej z okazji „Święta drzewek” brało udział 70 dzieci.
  • 3 maja 1925 roku -podczas uroczystości zawieszania nowych dzwonów i święta narodowego- dzieci szkolne wystawiły sztuki: „Wasio- nauczycielem”  i „Święć się święć , wieku młody”.

Przez te lata szkoła uczyła i wychowywała młode pokolenia pomimo wielkich zakrętów dziejowych naszej historii. W czasie drugiej wojny światowej szkoła w Niemysłowie nie istniała.

W pierwszych miesiącach po zakończeniu w 1945 roku uruchomiono sześcioklasową szkołę podstawową. Pierwszymi nauczycielami tej szkoły byli: Józef Miłosz i Helena Dziennicka. Pani Helena z wielkim zapałem           i zaangażowaniem organizowała w plenerze i remizie strażackiej piękne przedstawienia o głębokiej wymowie patriotycznej. Były to jednak lata ustroju Polski Ludowej. Pani Helena nie mogła się pogodzić z zasadami tamtego ustroju i zrezygnowała z pracy w szkole. Dyrektorem szkoły został Pan Gawienowski Wiktor. W szkole uczyło się około 60 dzieci w klasach I-VI. Ponieważ z roku na rok dzieci przybywało trzeba było zatrudnić więcej nauczycieli. Nie zaprzestano też na poziomie sześciu klas. Na przełomie 1947/1948 roku zorganizowano klasę VII, a w 1966 roku klasę VIII. Przeciętnie każdego roku szkołę kończyło około 20 uczniów.

24 września 1967 roku– w 150 rocznicę śmierci Wielkiego Polaka Tadeusza Kościuszki– odbyła sięwielka uroczystość przekazania nowego budynku szkolnego do użytku dzieci i nauczycieli. Dyrektorem był nadal Pan Wiktor Gawienowski. Uchwałą z dnia 5 lipca 1967 roku, za sprawą Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego, nowy budynek szkolny nazwany został Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie.

Od tego wydarzenia szkoła wydała wielu absolwentów. W murach tego budynku odbyło się mnóstwo uroczystości, kursów i spotkań. Istniało także schronisko PTSM.

Zmieniali się dyrektorzy i nauczyciele. Dzieci przybywało. W 1987 roku do ośmioklasowej szkoły uczęszczało 281 uczniów.