Krótka nota historyczna

Szkoła podstawowa jako placówka obowiązkowego kształcenia została utworzona w Niemysłowie na początku 1945 r. Nowy budynek szkoły, w którym odbywają się do dzisiaj lekcje, zbudowano i oddano w roku 1967. 

W roku 2003 SP w Niemysłowie otrzymała certyfikat “Szkoły z klasą” w wyniku realizacji programu organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą pod patronatem Prezydenta RP.
W latach 2002/03 szkoła uczestniczyła w programie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przygotowującym rolników do wejścia w struktury UE organizując liczne kursy i szkolenia dla okolicznych mieszkańców.
Corocznie szkoła jest uczestnikiem programu profilaktycznego “Zachowaj trzeźwy umysł”. Uczniowie szkoły byli laureatami konkursów artystycznych i przedmiotowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim: “Kangur 2003” oraz “Śpiewamy dla Ojca Świętego”.