Kadra

W szkole jest zatrudnionych 11 nauczycieli.

 Są nimi:

 • Iwona Kaczmarek– dyrektor szkoły, nauczyciel kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego;
 • Maria Duda– nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych;
 • Mateusz Gajewski– nauczyciel języka angielskiego;
 • Krystyna Jakomulska- Dobrowolska– nauczyciel kształcenia  zintegrowanego, plastyki i biblioteki;
 • Bożena Kubiak– nauczyciel historii i społeczeństwa oraz przyrody;
 • Agnieszka Kuś– nauczyciel kształcenia  zintegrowanego, wychowania przedszkolnego i terapii pedagogicznej;
 • Hanna Lodzińska– nauczyciel kształcenia  zintegrowanego, wychowania przedszkolnego i terapii pedagogicznej;
 • ksiądz Maciej Naraziński– nauczyciel religii;
 • Anna Rokoszewska– nauczyciel języka polskiego;
 • Maria Skonieczka– nauczyciel muzyki, kształcenia  zintegrowanego i terapii pedagogicznej.
 • Jarosław Wypyszyński– nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć technicznych.